Pracownia Rentgenodiagnostyki
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 26
08-110 Siedlce
tel./fax: 6403320
rejestracja: 6403310
tomografia: 6403311
diagnostyka@sokp.pl
www.diagnostyka-siedlce.sokp.pl